Jezus Chrystus Król Polski

Ojciec Święty Pius XII

(1876 – 1958)

„Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajdują się tylko  w czci Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy jaką On sprawuje oraz w doprowadzeniu do powrotu.. całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości”

/Encyklika Summi pontyficatus 1939r./

Jezus Chrystus Król PolskiW pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości”. I na innym miejscu:. „Przyjdzie straszna katastrofa na świat […].

Tylko te państwa nie zginą […], które Go uznają swym Królem i Panem […]. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za Króla i Pana w zupełności przez Intronizację. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną.”

[…]Do ważności Intronizacji wymaga się także, aby uczestniczyli w niej zarówno świecy przedstawiciele różnych środowisk, jak też duchowni. Przykładów przeprowadzenia aktów Intronizacji w parafiach, a nawet diecezjach jest już wiele.[…] Czytaj dalej Jezus Chrystus Król Polski