Ciało i Duch, co jest bardziej realne?

Człowiek to ciało i duch do kupki sklejone na próbę wystawione.

duch i cialo
To nie na nasze końskie łby

Ciało bez ducha nie żyje, to trup, proch marny, kupka błota.
Duch bez ciała nie jest człowiekiem. I tu paradoks może być, człowiek bawi się używa tego świata bez opamiętania, patrzysz a Duch w nim nieżywy. Zaiste paradoks.
Ciało to Świat.
Cogito ergo sum?
To spróbuj się zderzyć z jakąś twardą ścianą, zaboli czy nie?
Duch to Wieczność.
Obecnie dla nas perspektywa mało uchwytna, mieści się bardziej w sferze wiary.

Realność tego świata to mgła która przemija, rozwiewa się i niknie. Jak kwiat polny, dziś jest jutro go niema. Czytaj dalej Ciało i Duch, co jest bardziej realne?